Kontakt z biurem

BIURO ZARZĄ‡DU

ul. 17-go Stycznia 39

00-906 Warszawa


Dyrektor Biura:

Nicole Tęcza

tel. 22 421 63 60

tel. 783 926 017

E-mail: biuro@zzpk.pl


Administrator:

Krzysztof Lewandowski

tel. 504 899 889

E-mail: admin@zzpk.pl

Logowanie
*Nr ewidencyjny
Pełny nr ewidecyjny
*Pierwszych sześć cyfr nr PESEL
Data urodzenia w formacie RRMMDD
Wciśnij Zaloguj
aby się zalogować


To połączenie
jest bezpieczne

RapidSSL